Get Adobe Flash player
Úvod Reference Akce 2008

Oprava okna

Nový Jičín

SmVaK, a.s.

Oprava izolace potrubí

Ostrava

KERAVIT

zemní a stav. práce opr. HKV potrubí u OBI

Havířov

Rubing, s.r.o.

zemní a stav. práce opr. HKV potrubí Dl. Třída

Havířov

Rubing, s.r.o.

oprava komunikací

O.-Hrabůvka

Dalkia ČR

Oprava kanal. potr. pro odvod kondenzátu

O.-Martinov

PENAM

Malby

Karviná

SmVaK, a.s.

Rekonstrukce velína ETB

O.-Třebovice

ŽDB

Zemní práce

Paskov

Ekoaqua

Výplně stavebních otvorů

Hrabůvka

p. Adámek

VCP Mondi

Štětí

Mondi

oprava vrat

Ostrava

Dalkia ČR

Oprava terasy

Stará Bělá

p. Šrámek

GO tepel. napáječe, patky  + izolace

Havířov

AmpluServis, a.s.

Přeložka parovodu Nová Karolína

Ostrava

AmpluServis, a.s.

Oprava izolace mandlovny ul. Želivského

Havířov

SBD Havířov

Oprava ŽB bazénu chladící vody

O.-Svinov

ŽP Tažírny trub Svinov

Oprava schodiště BD ul. J. Švermy 485

Frýdek-Místek

Realit

GO HKV ul. Zelená

O.-Mar. Hory

FOREMANS s.r.o.

Opr. HKV ul. 17. listopadu

O.-Poruba

FOREMANS s.r.o.

Opr. střechy Sokol - šatny

Stará Bělá

TJ Sokol St. Bělá

Opravy střechy a svodů

Bernartice

SmVaK, a.s.

Oprava kondenz. potrubí ul. Provozní

O.-Třebovice

FOREMANS s.r.o.

GO kond. potrubí ul. Sokolská

Ostrava

FOREMANS s.r.o.

GO HKV ul. Březinova

O.-Zábřeh

Rubing, s.r.o.

Betonáž

Jeseník n/Odrou

Staving Plus

Zvýšení dimenze potrubí ul. Hladnovská

O.-Muglinov

Rubing, s.r.o.

Převoz mat. - hlína

Ostrava

FOREMANS s.r.o.

oprava střechy

Havířov

SmVaK, a.s.

betonáž skladové haly

Stará Bělá

AGRO

oprava vstupů do šachtic

Havířov

Dalkia ČR

Stavební opr. HKV kanálů

Frýdek Místek

Dalkia ČR

Opr. venkovního schodiště

Karviná

SmVaK, a.s.

Výměna podlah. krytiny

Ostrava

Dalkia ČR

Oprava přerušovací komory

Bílov

Aqualia

HKV Průmyslová

Ostrava

FOREMANS s.r.o.

Stavební opravy bytu

Karviná

SmVaK, a.s.

Stavební práce při HKV ul. Pivovarská

Frýdek Místek

FOREMANS s.r.o.

Porevizní opravy komínu

Nová Ves

SmVaK, a.s.

Stavební opravy

O.-Martinov

PENAM

Stavební opravy

O.-Martinov

PENAM

Výstavba PS u sek. rozvodů tepla Willa domy

O.-Nová Bělá

Potrubí Seidler

Oprava opěrné zdi

O.-Pustkovec

MMO

Oprava okenní výplně PS 72 ul. Svojsíkova

Ostrava

Dalkia ČR

Vybudování odstavné plochy

O.-Třebovice

Dalkia ČR

Oprava dveří do vrátnice VMH ul. Suderova

Ostrava střed

Dalkia ČR

Výměna dveří a vrat skladu a dílen SVS

Havířov

SmVaK, a.s.

Oprava objektu VDJ a ČS

Karpentná

Aqualia

Oprava fasády budovy flokulací ÚV

Podhradí

Aqualia

Oprava VDJ a AK Výhoda

Havířov

Aqualia

Opravy MK Blanická

Stará Bělá

MMO

Oprava topení vrátnice

O.-Třebovice

Dalkia ČR

Oprava podlahy

O.-Martinov

PENAM

Oprava koupelny

O.-Dubina

Mádr

Kanalizace RD

Nová Bělá

p. Hrbáč

Úprava plochy ul. Starobělská

O.-Zábřeh

Rubing, s.r.o.

Zemní a stav. práce pro teplovod pro halu FITE

Horní Suchá

Rubing, s.r.o.

Stavební opravy

O.-Martinov

Penam

Betonáž patek

O.-Radvanice

FOREMANS s.r.o.

Certifikát kvality

  •  Certifikát kvality